[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދެ ޖިންސުގެ މީހުން މަސްހުނިވުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ދެ ޖިންސުގެ މީހުން މިނިވަންކަމާއެކު މަސްހުނިވެ އުޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަކީ މުސްލިމް އަންހެނާއަށް އެނގޭކަމެކެވެ. އަދި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ދެ ޖިންސު މަސްހުނިވެ އުޅޭ ހުޅަނގުގެ މީހުންނަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ މިކަން އޮޅުންފިލަން ފަށާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިވާކަން އެމީހުންނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެމީހުން ވަނީ މިހާރު ބައެއް ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ތަޢުލީމީ […]