[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުން ދޫކޮށްލާމީހުންގެ ޙާލަތު.

الحمد لله رب العالمين. و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد: “އިސްލާމްދީން އެދީނުގެ އެއްބައި އަނެއްބަޔަށް ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ. ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އަދި އެއިން އެއްވެސް ވާޖިބަކަށް، ވަކި ވާޖިބެއް އަދާކޮށްފައި ފަރުވާކުޑަކުރުމެއްނުވެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ބައެއްމީހުންނަށް ވަނީ ދީނަކީ ނަމާދުކުރުމާއި ޒަކާތްދިނުމުން ފުދޭކަމެއްކަމުގައި ޒީނަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި އެހެންމީހުންނަށް ނަޞީޙަތްދީ އިރުޝާދުދިނުން ދޫކޮށްލައެވެ. މިއީ ޝައިތާނާގެ މަގުފުރެއްދުމެކެވެ. ނަމަވެސް […]