[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމު ޙަދީޘްފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 2

الحمد لله رب العالمين.  والصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. و بعد ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމު މިފޮތަކީ އިމާމު އަބްދުލްޣަނީ އަލްމަޤްދިސީ ރަޙިމަހުﷲ ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމްތަކާ ބެހޭ ވަރަށް މަޝްހޫރު ކުޑަ ޙަދީޘްފޮތެކެވެ. މިހުށައަޅާލަނީ މިފޮތުގެ ތަރުޖަމާގެ ދެވަނަބައެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު  މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި އަޚުންނަށް ﷲ ހެޔޮޖަޒާދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އާމީން. ދެވަނަބައި ޑައުންލޯރޑުކުރައްވާ : ލިންކު އެއްވަނަބައި ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ