[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމް ޙަދީޘްފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 1

الحمد لله رب العالمين و به نستعين. الصلاة و السلام على خير الأنام نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. أما بعد ޢުމްދަތުލް އަޙުކާމު މިފޮތަކީ ޙާފިޡު އިމާމު އަބްދުލްޣަނީ އަލްމަޤްދިސީ ރަޙިމަހުﷲ “ދީނުގެ ޙުކުމްތަކާއި” ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް ޖަމާކުރައްވާފައިވާ ކުޑަ ޙަދީޘްފޮތެކެވެ. އަދި އިމާމު ރަޙިމަހުﷲ މިފޮތުގައި ޞަޙީޙް ބުޚާރީ އަދި ޞަޙީޙް މުސްލިމުގައި ދެފޮތުގައި ބަޔާންވެ އިއްތިފާޤުވެފައިވާ ޙަދީޘްތައް ނެރުއްވުމަށް ބަޔާންކުރެއްވި ކަމުގައިވިޔަސް މަދު މަދުން […]