[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަދެކެ ލޯބިވުމުގެ ނަތީޖާ

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ޘަވާބެއްގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނާއެކު ސުވަރުގޭގައިވުން އަހަރެމެންނަށް ޙާޞިލްކުރެވޭނެކަމަށް ޞައްޙަ ޙަދީޘުން ސާބިތުވެފައިވެއެވެ. فَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ: ))ما أَعْدَدْتَّ لهَاَ؟(( قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَا أَعْدَدْتُ لَهاَ كَبِيرَ صِيَامٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: ))فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ(( [ البخاري برقم (617)، ومسلم برقم)2639(].  قَالَ أَنَسٌ: فَمَا […]

ނަމާދުގެ ޤަދަރު މަތިވެރިކުރުން 10

އިންސާނާގެ މައްޗަށް ޝައިތާނާގެ ހިތުގައިވާ ޢަދާވާތްތެރިކަމާއި ޙަސަދަވެރިކަން އަދި އިންސާނާ މަގުފުރައްދާލުމަށް ޝައިތާނާގެ ހިތުގައިވާ ވަރުގަދަ ޢަޒުމް ﷲ ތަޢާލާ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާތީވެ، އަދި އިންސާނާގެ ބަލިކަށިކަމާއި ނިކަމެތިކަން ﷲ ތަޢާލާ މޮޅަށްދެނެވޮޑިގެންވާ ކަމަށްޓަކައި ޝައިތާނާގެ ނުބައިކަމުން  ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދެންނެވުމަށް އެއިލާހުވަނީ އަންގަވާފައިވެއެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ “ނަޢަމްސޫފި ގެންގުޅޭމީހަކު އެތަކެތީގެ ޙިމާޔަތަށްޓަކައި ގެންގުޅޭ ކުއްތާއެއްގެ ނުރައްކާ ތިބާއަށް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ އޭއްޗާއި ހަނގުރާމަކޮށް ފައްސާލަން ނޫޅޭށެވެ. އޭގެ […]