[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 6

އަދި މިދަންނަވާ ކަންތައްތަކަށްވެސް އަހުރެމެން އީމާންވަމެވެ. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦] މާނައީ: “ބިމުގައި ހިނގާ ބިނގާވާހާ އެއްޗަކަށް މާތްﷲ ރިޒުޤު ނުދެއްވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެތަކެތި ބިމުގައި ސާބިތުވެ އުޅޭނެ ތަނަކާއި މަރުވުމަށްފަހު ވާނޭތަނެއް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. މިހުރިހާކަމެއް ބަޔާންވެގެންވާފޮތް (ލައުޙުލް މަޙްފޫޠު)ގައި ވެއެވެ.” އަދި މިދަންނަވާ ކަންތަކަށްވެސް އަހުރެމެން އީމާންވަމުއެވެ. ﴿وَعِنْدَهُ […]

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 36 “ޢަމްވާސްގެ ޠާޢޫންވަބާ.”

4. ޢަމްވާސް[1]ގެ ޠާޢޫންވަބާ. ޢައުފް ބިން މާލިކުގެ އިސްވެ ދިޔަ ޙަދީޘްގައި [ރަސޫލުﷲ] صلى الله عليه وسلم ގެ [މި]ބަސްފުޅު އައިސްފައި ވެއެވެ: ((اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: (فَذَكَرَ مِنْهَا:) ثُمَّ مُوْتَانِ[2] يَأْخُذ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ[3] الغَنَمِ))[4] މާނައީ: “ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ޤިޔާމަތާދެމެދު 6 ކަމެއް ގުނާށެވެ. (އޭގެތެރެއިން ޒިކުރުކުރެއްވިއެވެ:) ބަކަރީގެ ވައްތަރުތަކަށް ޤުޢާޞްޖެހިގެން މަރުވާ ފަދައިން އެތައްބަޔަކު މަރުވާނެއެވެ.” އިބްނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ. [އެބަސްފުޅުގެ މާނައީ:] “ބުނެވެއެވެ: ހަމަކަށަވަރުން މިދަލީލުގައިވާ ޢަމްވާސްގެ ޠާޢޫން ފާޅުވީ ޢުމަރުގެފާނުގެ ޚިލާފަތުގައެވެ. އަދި އެކަމެއް ހިނގީ […]