[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: އީމާންކަން

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين. އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމުގެ މަޤްޞަދުކަމުގައިވާ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އެކަނި އަޅުކަންކުރުމުގެ މަތިވެރި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ އެއިލާހަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި އަޅާ އީމާންވުމެވެ. އީމާންކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި، އެކަމާ ނުލައި އަޅާގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ޤަބޫލުނުވާނޭކަމާއި، އިންސާނާގެ ދަރަޖަ އުފުއްލައިދެނީ މިކަމުންކަމާއި، އަދި ދެދުނިޔޭގެ އުފާވެރިކަން ގުޅި ލާމެހިފައިވަނީ ވެސް އީމާންކަމާ […]

ވުޟޫ ގެއްލޭ ކަންތައްތައް

ޥުޟޫ ގެއްލޭކަންތައްތަކަކީ ޥޫޟޫ ބާޠިލުވާ ނުވަތަ ފާސިދުވާ ކަންތައްތަކެވެ. ޥުޟޫ ގެއްލޭ ކަންތައް ހައެކެވެ. 1- ދެދޮރުންކުރެ ދޮރަކުން އެއްޗެއް ބޭރުވުން: އެއީ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ނުކުންނަ ތަނާއި ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗިހި ނުކުންނަތަނެވެ. ނުކުންނަ ތަކެއްޗަކީ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާތަކެތި ނުވަތަ މަނި ނުވަތަ މަޛްޔު ނުވަތަ އިސްތިޙާޟާގެ ލޭ ނުވަތަ ވައެވެ. ކިތަންމެ މަދުން ބޭރުވިކަމުގައިވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ ގިނައިން ބޭރުވިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲތަޢާލާގެ މިބަސްފުޅެވެ. ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ […]