[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެން ބޭކަނބަލުން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުން

އަންދަލުސްގެ މުސްލިމުންގެ ޚިލާފާ އޮތް ޒަމާނުގައި ހިނގި ޙާދިޘާއެކެވެ. އޭރުގެ ޚަލީފާ އެކަލޭގެފާނުގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ކައިވެނި ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އަންހެން ކުއްޖަކު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތްތައް (أَشْرَاطُ السَّاعَةِ) – 28 “ހަވަނަ ބަހުޘް”

ހަވަނަ ބަޙުޘް ޤިޔާމަތުގެ ވަޤުތު ކުޑަތަންވުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުން، ޤިޔާމަތުގެ ވަޤުތު ގާތްވެ ކުޑަތަންވެފައިވާ ކަމުގައި ދަލީލު ލިއްބައިދެއެވެ.  ފަހެ އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި ކަމަށްވެފައި، ޤިޔާމަތުގެ ގިނަޢަލާމާތްތައް ފާޅުވެ ނިމިފައިވުމީ މިކަމުގެ ދަލީލެއްކަން ޔަޤީނެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ (سورة الأنبياء: 1) މާނައީ: “މީސްތަކުންނަށް އެއުރެންގެ (ޢަމަލު ތަކުގެ) ޙިސާބު ބެއްލެވުމުގެ ވަގުތު ގާތްވެއްޖެއެވެ. އެއުރެންވީ […]