[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސާލިމް ބިން ޢަބްދުﷲ ރަޙިމަހުﷲގެ ޒުހުދުވެރިކަން…

ސާލިމް އަކީ މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ދަރިކަލެއްކަމުގައިވާ މާތް ޞަޙާބީ ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ދަރިކަލެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެކަލޭގެ ފާނަކީ ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކާފަ ދަރިކަލެކެވެ. އުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ދަރިދަރިކަލުންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނާއި އެންމެ ވައްތަރު ބޭކަލަކީ ޢަބްދުﷲ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުއެވެ. އަދި ޢަބްދުﷲ ރަޟިޔަﷲ އަންހުގެ ދަރިދަރިކަލުންގެ ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނާއި އެންމެ ވައްތަރީ ސާލިމް ބިން ޢަބްދުﷲ ރަޙިމަހުﷲ އެވެ. މިކަލޭގެފާނަކީ ތާބިޢީ […]