[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފާޚާނާއަށް ވަންނަ މީހާ ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައްތައް

ފާޚާނާއަށް ވަންނަ މީހާ ފާޚާނާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ( بِاسْمِ اللهِ ، اَلَّلهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ ) މިގޮތަށް ކިޔަންވާނެއެވެ.  މާނައީ: ” މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން  ވަންނަމެވެ.  އޭ ﷲ އެވެ! ހަމަކަށަވރުން މިއަޅާ އިބައިލާހުގެ ހަޟްރަތުން ޖިންނީންގެ ފިރިހެން ޖިންނި އާއި އަންހެން ޖީންނީންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ. “. އަދި ފާޚާނާކޮށް ނިމިގެން ނުކުމެ ( غُفْرَانَكَ ) މިފަދައިން ކިޔަންވާނެއެވެ. މާނައީ: […]