[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ – ދެވަނަ ފަޞްލު (1 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު މާއްދަތު އައްތައުޙީދު 2ގެ، ފުރަތަމަ ފަޞްލުގައި ކިޔަވާފައިވާ ފިލާވަޅުތަކުގެ މުރާޖަޢާ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين މި ފިލާވަޅު ގައި މިވަނީ މާއްދަތު އައްތައުޙީދު 2ގެ، ފުރަތަމަ ފަޞްލުގައި ކިޔަވާފައިވާ ފިލާވަޅުތަކުގެ މުރާޖަޢާއެވެ. ************************************************** 1 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ