[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

“އޭޕްރީލް ފޫލްސް”ގެ ދުވަސް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 1 އޭޕްރީލްގައި ‘އޭޕްރީލް ފޫލްސް’ގެ ދުވަސް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި ފާހަގަކުރެއެވެ. އެދުވަހަކީ ހީސަމާސާކޮށް މީސްތަކުންނަށް ލަނޑުދީ ލަދުގަންނަވާ އަދި ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ދުވަހެކެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފުށެނު ސަބަބު  ތާރީޚީ ގޮތުން މުޅިއަކުން ސާފުވާކަށް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ތާރީޚު ދިރާސާކުރާ ގިނަބަޔަކު ދެކެނީ އެދުވަސް ފެށުނީ ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ކަމަށެވެ. ބުނެވޭގޮތުން މީލާދީން 1500ގެ އަހަރުތަކުގައި ފްރާންސްގެ […]

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ކާބޯތަކެތި (4)

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޙަރާމްކުރައްވާފައިނުވާ ކޮންމެ ކާބޯއެއްޗަކީ މުއުމިނުންނަށް ކެއުން ހުއްދައެއްޗެކެވެ. މިއާއިޚިލާފަށް ކާފަރުންނަށް އެންމެހާ ކާބޯއެއްޗެއް ﷲ ވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.