[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން … (4)

ތިންވަނައީ: ނަޖިހުން ޠާހިތުވެހުރުން : ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަޖިހުން ޠާހިރުވެހުރުން ވެއެވެ. އެއީ ނަމާދުކުރާމީހާ ނަޖިހުން ދުރުވެ ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައެވެ. އެއީ އެމީހާގެ ހަށިގަނޑާއި ފޭރާމާއި އަދި ނަމާކުރާތަން ނަޖިހުން ފުރިހަމައަށް ޠާހިރުކުރުމެވެ. ނަޖިހަކީ ނަމާދުކުރުން މަނާކުރާ ޚާއްޞަތަކެއްޗެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުޅަތަކެއްޗާއި، ކުޑަކަމުދާ ތަކެއްޗާއި، ބޮޑުކަމުދާތަކެތި ހިމެނެއެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ((وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)) المدثر: 4 މާނައީ: “އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު ޠާހިރުކުރައްވާހުށިކަމެވެ.” އިބުން ސީރީން ރަޙިމަހުﷲ (މިއާޔަތާއި ގުޅޭގޮތުން) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “(އެބަހީ) ހެދުންކޮޅު ފެނުން […]