[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޭ އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޤުރުބާންވާން ތައްޔާރަށްތިބި ދިވެހި ދަރީންނޭވެ! މިޤައުމަށް ތުރުކީއަށް ވީހެން ވިޔަދީގެން ނުވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ މިދާ ގޮތުން ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްގައި ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ތުކުރީއަށް މިޤައުމު ނުވާނެއެކޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ.

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ފޮތުން ފިލާވަޅުތަކެއް

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) التوبة: 65-66 މާނައީ: “ހަމަކަވަރުން، ކަލޭގެފާނު، އެބައިމީހުންނާ ސުވާލުކުރައްވައިފިނަމަ، އެބައިމީހުން ދަންނަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންމެން ހަމައެކަނި ވާހަކަދައްކާލައި، ކުޅިވަރު ކުޅޭކަމުގައި ވީމުއެވެ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަ […]

އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ރަޙުމުކުރާ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަމާތޯއެވެ.

ލިބިފައިވާ މަޤާމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މުއްސަދި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރި ވެގަންނަ ބަޔަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުވަމާތޯއެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ ތަޤުވާވެރިކަމުން މެނުވީ އަނެއްމީހާގެ މައްޗަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުގައި މާތްކަން ލިބޭނޭމީހެއްނޫނެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔެވީ ނިޢުމަތްތައް އެކި މީހުނަށް އެކި މިންވަރަށް ދެއްވަނީ އޭގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން އިމްތިޙާން ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ޝައްކެއްވެސް ނެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހައި ޙާލަތްތަކެއްގައިވެސް ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންޖެހޭނީ ، މުއުމިނުންގެ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާ އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ […]

އިސްލާމީ މަޝްހޫރު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަވަހާރަވި ތާރީޚު 4

ހިޖްރީ ތާރީޚް ހިޖުރައިން 400 އަހަރު ފަސް 403 އިބްނު ޙައްމާދު 405 އަލް ޙާކިމް 406 އަބޫ ޙާމިދު އަލް އިސްފަރާޢީނީ 418 އަލް ލާލަކާއީ 421 ޞުލްޠާން މަޙްމޫދް ޣަޒްނަވީ 429 އައް ތަލަމަންކީ 430 އަބޫ ނުޢައިމް އަލް އަޞްބަހާނީ 438 އަބޫ މުޙައްމަދު އަލް ޖުވައިނީ 449 އަބޫ އިސްމާޢީލް އައް ޞާބޫނީ 456 އިބްނު ޙަޒްމް އަލް މާވަރްދީ 457 އަލް ބައިހަޤީ 458 އަބޫ ޔަޢްލާ 463 އިބްނު […]