[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ސުބްޙާނަ ﷲ!!!!

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ: «فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بعدَه حَتَّى الْآن» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) މާނައީ: “ފަހެ ސުވަރުގެއަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހަކު ހުންނާނީ އާދަމްގެފާނުގެ ސޫރައިގައެވެ. އާދަމުގެފާނުގެ ދިގު މިނަކީ ފަސްދޮޅަސް މުށެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށްފަހުގައި މިވަގުތާހަމައަށް ވެސް ޚަލްޤުތަކުން އަންނަނީ އުނިވަމުންނެވެ.”

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 5

ރަސޫލުން އީމާންވުން ރަސޫލުންނަކީ ކޮބާ؟ އެއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ޝަރީޢަތާއި އަދި އެއިލާހަށްޓަަކައި އަދާކުރުމަށް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި އަދި އެނޫނަސް އެބޭކަލުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ހަޟްރަތުން އިއްވޭ ވަޙީ އިންސާނުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ﷲ ތަޢާލާ  އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އިޚްތިޔާރުކުރައްވާފައިވާ ބައެެކެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމައީ ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމެވެ. އަދި އެއްމެެ ފަހުން ފޮޮނުއްވުނީ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމައެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައި ވެއެވެ. ” مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا […]

އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ވައްކަންކުރުމުން ރައްކާތެރިވެލައްވާ!

  أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ( أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ قاَلُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ وَ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُ كُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا ، أَوْ قَالَ :لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ ) – رواه أحمد و الطبرانى و ابن خزيمة و […]

ކެތްތެރިކަމާއެކު ދުޢާކުރުމުގެ ނަތީޖާ

މީގެ އެތައް ޤަރުނެއްކުރިން އުޅުއްވި އިސްމާޢީލް ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލެކެވެ. މި ބޭކަލަކީ އިމާމް މާލިކުގެ އަރިހުން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައިވާ އިމާމް މާލިކުގެ ދަރިވަރެކެވެ. ޢިލްމުވެރި ބޭކަލެކެވެ. މިކަލޭގެފާނު ކައިވެނި ކުރެއްވުމަށްފަހު މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އެކަލޭގެފާނަށް ދަރިކަލަކު ލިބުނު ތަނާހެން ވަރަށް ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މިދަރިކަލުންގެ ނަމަކީ މުޙައްމަދެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވީ އިރުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށާއި އަދި ދަރިކަލުންނަށް ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ މުދައު ދޫކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ދެން މި ދަރިކަލުންގެ މަންމަ މި ދަރިކަލުންގެ […]