[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަޤީދާގެ ފިލާވަޅު 4 (ޢަޤީދަތުއް ޠަޙާވިއްޔާގެ ޝަރަޙަ)

قَالَ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله: “نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ -مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ”. ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ. “ﷲ ތަވްފީޤާއެކު އީމާންވާ ޙާލު، އެއިލާހުގެ އެއްކައުވަންތަކަމާމެދު އަހަރެމެން ބުނާހުށީ: ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީ އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ. އެއިލާހަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކުނުވެއެވެ.” ______________________________________________________________ ޝަރަޙަ: އިމާމް ޠަޙާވީ ރަޙިމަހުﷲ ގެ މިޖުމްލައިން އަންގައިދޭން ބޭނުން ވަނީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުން (އެބަހީ ތަވްހީދު) އެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީނުގެ […]

މާތް ﷲގެ ޢަޛާބަށްވުރެ މަރުވުންވެސް މާ ރަނގަޅެވެ.

އެއްސަހަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް އުޅުނެވެ. އޭނާއަކީ އޭނާއަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވި ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ނުކުރާ، ހިތްހަރު މީހެކެވެ. އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ދޮރުހުޅުވާލާ ބޭރުބަލައިލިއެވެ. އެއާއި އެކު ފެނުނީ އޭނާދުވަހަކުވެސް ދެކެފައިނުވާފަދަ ރީތި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އުފަލުން އެތެރެއަށް ވަނުމަށް އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ދަޢުވަތުދިނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެއަންހެންކުއްޖާ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ ގާތަށް އައި މަޤްސަދު ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަކަށް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން […]

އައްޔާމުއްތަޝްރީޤް

އައްޔާމުއްތަޝްރީޤަކީ ޙައްޖުމަހުގެ 11، 12، 13 ތިންދުވަހެއެވެ. މިދުވަސްތަކަށް ‘އައްޔާމުމިނާ’ ވެސް ކިޔެއެވެ. މިދުވަސްތަކަކީ ޙައްޖުގެ މާތްއަޅުކަމަށްފަހު ﷲއަށް ޙަމްދުކޮށް، ޝުކުރުކޮށް، އުފާފާޅުކުރުމަށް އޮތް ދުވަސްތަކެކެވެ. ޞަޙީހް މުސްލިމުގައި ނުބައިޝަތުލް ހުޒަލީ ރަޟިޔަﷲޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ “އައްޔާމުއްތަޝްރީޤަކީ ކެއުމާއި ބުއިމުގެ ދުވަސްތަކެކެވެ.”