[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތިސް ނަމާދުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ މީހުން – ފަހު ބައި

ފަތިސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާ މީހުންނަށް ސަލާމަތްކަން ހުއްޓެވެ. ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު ހޭލާތިބެ މަޖާނެގުމުން ދުރުހެލިވެ، މިމަތިވެރި އަޖުރު އެމީހުން ޙާޞިލު ކޮށްފިއެވެ. އެމީހުން، ނަމާދަށް ތެދުވުމަށްޓަކައި އެމީހުންގެ ގަޑިތައް ތައްޔާރުކުރާތަން ފެންނާނެއެވެ. އަދި ވުޟޫކޮށް، ނިދުމުގެކުރިން ކިޔަން ވާރިދުވެފައިވާ ޛިކުރު ކިޔާތަން ފެންނާނެއެވެ. އަދި ހޭނުލެވޭނެހެން ހީވެއްޖެނަމަ، ނަމާދަށް ހޭލެއްވުމަށް އެހެންމީހެއްގެ ކައިރިން އެދެއެވެ. އެމީހުންގެ ހިތްތައް ވަނީ އީމާންކަމުން ފުރިގެންނެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ނިދުން ލަސްވެގެން ނަމާދަށް ހޭލެވުން ލަސްވެއްޖެނަމަ، ހޭލެވުމުން އަވަހަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެ […]

ހިކުމަތްތެރިކަމުގެ ޚަޒާނާއިން

މުސްކުޅި އަންހެނަކު ކުރެން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވަމުންދާ އުފާވެރިކަމާއި ރީތިކާމާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ކަނބުލޭގެ ރީތިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ. އެއަންހެންމީހާ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. ” އަހަރެން ތުންފަތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ޙައްޤެވެ. އަޑަށް ބޭނުންކުރަނީ ޛިކުރެވެ. ދެލޮލަށް ބޭނުންކުރަނީ ޙަރާމް ތަންތަނުން ނުބެލުމެވެ. އަތުގައި ބޭނުންކުރަނީ އިޙްސާންތެރިކަމެވެ. އިސްކޮޅަށް ބޭނުންކުރަނީ ސީދާވެގަތުމެވެ. ހިތަށް ބޭނުންކުރަނީ މާތްﷲގެ ލޯބިވެތިކަމެވެ. ސިކުނޑިއަށް ބޭނުންކުރަނީ ޙިކުމަތެވެ. ނަފުސަށް ބޭނުންކުރަނީ ކިޔަމަންތެރިކަމެވެ. އާދަޔަކަށް ބޭނުންކުރަނީ އީމާންކަމެވެ.” (އަލްމިންބަރު)

ތަވީދަކީ ޝިރުކެވެ.

އަބޫބަޝަރީ އަލް އަންސާރީގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ” އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ކީރިތި  رسول الله صلّى الله عليه وسلّم އާއިއެކު ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ އިތުރު އެކަލޭގެފާނު މީހަކު ފޮނުއްވައި އިޢުލާންކުރެއްވިއެވެ. އެއްވެސް ޖަމަލެއްގެ ކަރުގައި ދުނިދަނޑީގެ ވަރައިން ހަދާފައިވާ ހާރެއްވިޔަސް ނުވަތަ އެހެންއެއްޗަކުން ހަދާފައިވާ ހާރެއްވިޔަސް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ. އޮވެއްޖެނަމަ ކަނޑައިލާހުށިކަމެވެ. ” (ބުޚާރީ ވަމުސްލިމް) މީގެ އިތުރުން، އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ” ހަމަކަށަވަރުން މަންތިރިއާއި، ތަވީދާއި، އިސްތިރިއާއި މިހުރިހާ އެއްޗަކީ ޝިރުކެވެ. ” […]

ޤަބުރަށް އަޅުކަންކުރުމުގެ ޝިރުކު

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ) الأعراف 194 މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން، اللَّه ފިޔަވައި ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކޮށް އަޅުކަން ކޮށްއުޅޭ ފަރާތްތަކަކީ، ތިޔަބައިމީހުންނާ އެއްފަދަ އަޅުންތަކެކެވެ.”

ފާފަފުއްސެވުންއެދި ގިނަގިނައިން ދަންނަވާށެވެ!

ފާފަތަކެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ އުއްމީދު ކަނޑާލައި މާޔޫސްވުމުގެ ބަދަލުގައި، ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ފާފަފުއްސެވުން އެދި ދަންނަވަންވީއެވެ. އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވެ، ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދަންނަވައިފިނަމަ، ﷲ ތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވުމުގެ އިތުރަށް،

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ މަޢްރިފާކޮށް ދަނެގަތުމުގެ ވާޖިބު

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އުނގެނުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ. އެގޮތުން، އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ޙަޤީޤަތާއި އެ ޢަޤީދާގެ މަޤްޞަދާއި، އެ ޢަޤީދާގައި ހިމެނޭ އަޞްލުތަކާއި އުޞޫލުތަށް ދަނެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި ޢަޤީދާއާ ފުށުއަރާ އަދި މިޢަޤީދާ ނަފީކޮށްލާ ފަދަ ހުރިހައި ކަމަކަމާއި ބާޠިލު ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަންވެސް އެނގުން ލާޒިމެވެ. އަދި ޝިރުކުގެ ވައްތަރު ތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކުދި ޝިރުކާއި ބޮޑު ޝިރުކަކީ ކޮބައިކަންވެސް ދަނެގަތުން ލާޒިމުވެގެން ވެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. […]

ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ކިޔާ ދުޢާ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ ” السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاَحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.” ( رواه مسلم ) މާނަ : ސުލައިމާން ބިން ބުރައިދާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ ، އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕަ (ބުރައިދާ […]