[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޝިހާމް މުޙައްމަދު

އުޞޫލުލް އީމާން 6

ރަޙްމަތް ސަތޭކަ ބަޔަށް ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވިކަން ބަޔާން ކުރެވުން عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ

އުޞޫލުލް އީމާން 5

ރަޙްމަތްވަންތަކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސިފަފުޅެއްކަން ބަޔާންކުރެވުން عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:(( قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي

ނަރަކަ 50

ނަރަކަ ވަންތަވެރިންގެ ކާނާއާއި ބުއިމާއި އަދި އެމީހުންގެ ހެދުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ކެއުމަކީ ކަށިހުރި ވިހަ މޭވާޔާއި އަދި ޒައްޤޫމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބުއިމަކީ ކެކިކެކިހުންނަ ހޫނުފެނާއި އަދި ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގައިން އޮހެރޭ

އުޞޫލުލް އީމާން 4

އުފާވެވޮޑިގެންނެވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސިފަފުޅެއްކަން ބަޔާން ކުރެވުން عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا

އުޞޫލުލް އީމާން 3

އައްސަވާވޮޑިގެންވުމާއި އަދި ބައްލަވާވޮޑިގެންވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ދެޞިފަފުޅު ކަމުގައިވާ ބަޔާންކުރެވުން عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ

ނަރަކަ 49

ނަރަކަވަންތްވެރިން ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ނަރަކަޔަށް ވަންނަން ޖެހޭ މީހުން އެތަނަށް ވަންނައިރު އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ﷲ މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގިގެން ނުވެއެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ

އުޞޫލުލް އީމާން 2

ﷲ ތަޢާލާއަށް ކަނާތްޕުޅެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަން ބަޔާންކުރެވުން عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا (( يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا

އުޞޫލުލް އީމާން 1

ﷲ ތަޢާލާ މަޢްރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި އެކަލާނގެއަށް އީމާންވުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރެވުނު ބާބު عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( قَالَ اللهُ تَبَارَكَ

ނަރަކަ 48

ނަރަކައިގައި އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވި ފާފަވެރީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ބަޔަކީ އަންހެނުންނެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ ކިބައިން އައިސްފައިވެއެވެ. އިރުކޭތަ

ނަރަކަ 47

އަދި ހަމައެފަދައިން ކާބަފައިން އެކަމެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު ކަންތައްތަކަށް ތަބާވާ ދަރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމަކީވެސް ނަރަކަވަންތަވެރިން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا

ނަރަކަ 46

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ ސިއްރު ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގިނަވަނީ މީސްތަކުންނާއި ހަމަޔަށް ޙަޢްޤު ނުފޯރުމުގެ ސަބަބުންނެއް ނޫނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެމީހުނަށް ދީނުގެ ދަޢުވަތް ފޯރައިފުމަށް ދާންދެން އެމީހުންނަށް

ނަރަކަ 45

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދުގެ ގިނަކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް ގިނަ އާޔަތްތަކުންނާއި އަދި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން އާދަމުގެ ދަރީންގެ ތެރެއިން ނަރަކަޔަށް ވަންނަ މީހުންގެ

ނަރަކަ 44

މީސްތަކުން ހިޔާ ލިބިގަންނަ ކުންނާރު ގަސްތައް ކެނޑުން. ޢަބްދު ﷲ ބުން ޙުބުޝީ رضي الله عنه އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 43

14.ކެއުން ބުއިމުގައި ރަނާއި އަދި ރިހީގެ ތަށި ބޭނުން ކުރުން އުއްމު ސަލަމާ رضي الله عنها އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 42

13.ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި އިޙްލާޞްތެރި ނުވުން އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه  އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ

ނަރަކަ 41

12. ޙަޔަވާނުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެއަށް ޢަޛާބު ދޭމީހުން ޖާބިރު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((…عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً

އުޞޫލުލް އީމާން 6

ރަޙްމަތް ސަތޭކަ ބަޔަށް ﷲ ތަޢާލާ ލެއްވިކަން ބަޔާން ކުރެވުން عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ

އުޞޫލުލް އީމާން 5

ރަޙްމަތްވަންތަކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސިފަފުޅެއްކަން ބަޔާންކުރެވުން عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:(( قُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي

ނަރަކަ 50

ނަރަކަ ވަންތަވެރިންގެ ކާނާއާއި ބުއިމާއި އަދި އެމީހުންގެ ހެދުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ކެއުމަކީ ކަށިހުރި ވިހަ މޭވާޔާއި އަދި ޒައްޤޫމެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ބުއިމަކީ ކެކިކެކިހުންނަ ހޫނުފެނާއި އަދި ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގައިން އޮހެރޭ

އުޞޫލުލް އީމާން 4

އުފާވެވޮޑިގެންނެވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ސިފަފުޅެއްކަން ބަޔާން ކުރެވުން عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا

އުޞޫލުލް އީމާން 3

އައްސަވާވޮޑިގެންވުމާއި އަދި ބައްލަވާވޮޑިގެންވުމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ދެޞިފަފުޅު ކަމުގައިވާ ބަޔާންކުރެވުން عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {إِنَّ

ނަރަކަ 49

ނަރަކަވަންތްވެރިން ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ނަރަކަޔަށް ވަންނަން ޖެހޭ މީހުން އެތަނަށް ވަންނައިރު އެމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބިޔަބޮޑުކަން ﷲ މެނުވީ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެނގިގެން ނުވެއެވެ. އަބޫ ހުރައިރާ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ

އުޞޫލުލް އީމާން 2

ﷲ ތަޢާލާއަށް ކަނާތްޕުޅެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ކަން ބަޔާންކުރެވުން عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا (( يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا

އުޞޫލުލް އީމާން 1

ﷲ ތަޢާލާ މަޢްރިފާކޮށް ދެނެގަތުމާއި އެކަލާނގެއަށް އީމާންވުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރެވުނު ބާބު عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( قَالَ اللهُ تَبَارَكَ

ނަރަކަ 48

ނަރަކައިގައި އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކަމަށް ހެކިވި ފާފަވެރީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ނަރަކަޔަށް ވަންނާނެ ބަޔަކީ އަންހެނުންނެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ގެ ކިބައިން އައިސްފައިވެއެވެ. އިރުކޭތަ

ނަރަކަ 47

އަދި ހަމައެފަދައިން ކާބަފައިން އެކަމެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބި އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފު ކަންތައްތަކަށް ތަބާވާ ދަރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމަކީވެސް ނަރަކަވަންތަވެރިން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. (وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا

ނަރަކަ 46

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ ސިއްރު ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ގިނަވަނީ މީސްތަކުންނާއި ހަމަޔަށް ޙަޢްޤު ނުފޯރުމުގެ ސަބަބުންނެއް ނޫނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ތަޢާލާ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެމީހުނަށް ދީނުގެ ދަޢުވަތް ފޯރައިފުމަށް ދާންދެން އެމީހުންނަށް

ނަރަކަ 45

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންގެ އަދަދުގެ ގިނަކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް ގިނަ އާޔަތްތަކުންނާއި އަދި ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުން އާދަމުގެ ދަރީންގެ ތެރެއިން ނަރަކަޔަށް ވަންނަ މީހުންގެ

ނަރަކަ 44

މީސްތަކުން ހިޔާ ލިބިގަންނަ ކުންނާރު ގަސްތައް ކެނޑުން. ޢަބްދު ﷲ ބުން ޙުބުޝީ رضي الله عنه އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 43

14.ކެއުން ބުއިމުގައި ރަނާއި އަދި ރިހީގެ ތަށި ބޭނުން ކުރުން އުއްމު ސަލަމާ رضي الله عنها އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ

ނަރަކަ 42

13.ޝަރުޢީ ޢިލްމު އުނގެނުމުގައި އިޙްލާޞްތެރި ނުވުން އަބޫހުރައިރާ رضي الله عنه  އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ

ނަރަކަ 41

12. ޙަޔަވާނުންނަށް އަނިޔާކޮށް އެއަށް ޢަޛާބު ދޭމީހުން ޖާބިރު رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. ((…عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً