[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އައްޝައިޚް ޙަސަން ފައިޞަލް

އެބައިމީހުންގެ ނުރައްކާ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މަދީނާއަށް…!

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތައް ބޮޑުވި ހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އިޛުނަފުޅު އެބޭކަލުންނަށް ދެއްވައިފައެވެ.

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 2

4- ރިޒުޤުދެއްވާ އޭގައި ބަރަކާތްލެއްވުމާއި ތަނަވަސްކަން ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާކުރުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާޞިލުކުރުމަށްވެސް މުސްލިމުއަޅާ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހޭނެ އެއްކަމަކީ ދުޢާކުރުމެވެ. އެގޮތުން ﷲ ތައާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުން ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 1

ދުނިޔެމަތީގައި އެކި އިންސާނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ރިޒުޤު ދެއްވައިފައިވަނީ އެކިމިންވަރަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ތަނަވަސް މުއްސަނދި މީހުންކަމުގައި ލައްވަވާފައިވާއިރު އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރުންނެވެ. އަދި މިއިލާޙީ ސުންނަތުގެ ދަށުން މިދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން އިމްތިޙާން

އޭޕްރިލް ފޫލް…އެވަރުގެ ކަމެއްތަ! 2

މަޖަލަކަށްވެސް ދޮގެއް ހެދުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ޖަވާބަކީ އާނއެކެވެ. އޭޕްރިލް ފޫލް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ހައްދާލަން ނުވަތަ އެނޫންކަމަކަށް ވެސް ދޮގު ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީން މަނާކުރާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މަޖާކުރުމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި މަޖާކޮށް ހުނުމަށްޓަކައި

އޭޕްރިލް ފޫލް…އެވަރުގެ ކަމެއްތަ! 1

މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ އަޤީދާގެ އަސާސްތައް ފަނޑުވެ ހުޅަނގުގެ ޡަޤާފަތްތަކާއި އާދަކާދަތައް ރޯވެ އާލާވެ ކުރިފަޅައިގެންގޮސްފައި ވަނީ ޢަޖައިބު ކުރުވަނިވި މިންވަރަކަށެވެ. ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ތަފާތު އުޅުންތަކާއި ގުޅުންތައް މުސްލިމުން ނަކަލު ކުރަމުންދަނީ ތެލެއް

މުސަޅުމަސް

އިސްލާމްދީނުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ހުރިހާ ކަބޯތަކެއްޗެއްވަނީ ހުއްދަ ކުރައްވައި ޙަލާލް ކުރައްވައިފައެވެ. ހަރާމްކުރެއްވި އެއްޗެއް ފިޔަވައެވެ. މިސާލަކަށް އޫރުމަސް، މުޅަތަކެތި، ބަނގުރާ، އަދި ﷲގެ އިސްމުފުޅު ނުގަނެ ކަތިލެވޭތަކެއްޗަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް އެއްޗިއްސެވެ. ނަމަވެސް ޤުރުއާނުގައި

ނިފާޤުކަން 12

މުއުމިނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.  (( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُون))  )) اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ

ސަބާގެ ރަނިކަމަނާ އާއި ސުލައިމާންގެފާނު

ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރަސްކަމެއް ﷲ ތަޢާލާދެއްވި އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔެކެވެ. ޢިލްމާއި ވެރިކަމާއި ނަބީކަން ދެއްވަވާ ޖިންނީންނާއި ވަޔާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަމަންކަމުގެ ދަށުގައި ލެއްވިއެވެ. ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސުލައިމާނުގެފާނަށް ﷲ

ނިފާޤުކަން 11

ﷲގެ އާޔަތްތަކަށް މަލާމަތްކުރުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّـهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

ނިފާޤުކަން 10

ޝަހްވާނީ އެދުންތައް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ  ) މާނައީ: ” ފަހެ، ތިޔަކަނބަލުން ލޫޅާފަތި އަޑަކުން ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ! (އެއީ) ހިތުގެތެރޭގައި (نفاق

ފާޙިޝްކަންކަން ފެތުރުމުގައި…!

  މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމަޢިން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ ފާޙިޝްކަންކަމާއި މުންކަރާތްތަކެވެ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި ނުބައި ފާފަތަކެވެ. ދިވެހިވެށީގައި މިނުބައި އަޚްލާޤީ ބަލިމަޑުކަން ފަތުރަމުންދަނީ ފާޅުގައެވެ. އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ﷲ ތަޢާލާ ހަރާމްކުރެއްވި

ނިފާޤުކަން 9

ބަލިމަޑުކަމެއް ހިތުގައިވުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙިކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) މާނައީ: “އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައި ބަލިމަޑުކަމެއްވެއެވެ. އެކަމުން،

ނިފާޤުކަން 8

އިބުން ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” ﷲގަންދީ ބުނަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންގެ ހިތްތައް އީމާންކަމާއި ޔަޤީންކަމުން ފުރިފައިވާއިރުވެސް އެބޭކަލުން ނިފާޤްކަމަށްވާ ބިރުވެތިކަން މާބޮޑެވެ. އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށްވާ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ބަރުވެގެންނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެބައެއްގެ އީމާންތެރިކަން

ނިފާޤުކަން 7

އަދިވެސް ޙުޒައިފާ ބުނުލް ޔަމާންގެ އަރިހުން އައިސްފައިވެއެވެ.  عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : دُعِيَ عُمَرُ لِجِنَازَةٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا أَوْ يُرِيدُهَا فَتَعَلَّقْتُ بِهِ فَقُلْتُ

ނިފާޤުކަން 6

ނިފާޤުކަމަށް ބިރުވެތިވުން ޞަޙާބީބޭކަލުންނާއި އޭގެ ފަހުން އައި ޞާލިޙްބޭކަލުން ނިފާޤުކަމަށް ނުހަނު ބިރުވެތިވިއެވެ. އެގޮތުން އަބުއްދަރްދާއު (رضي الله عنه) އެކަލޭގެފާނުގެ ނަމާދުގައި އައްތަޙިއްޔާތަށް ފަހުގައި ނިފާޤުކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާކުރައްވައެވެ.

އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!

މިޔުޒިކް ޝޯތަކަށް ގޮސް ލަވަޔާއި މިޔުޒިކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކަމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭންގޭތީއެއްނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިން އެކަމުގައި ބުނާ ބަހެއް އަޑުނުއިވިގެނެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ

އެބައިމީހުންގެ ނުރައްކާ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މަދީނާއަށް…!

މައްކާގެ މުޝްރިކުން ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه و سلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތައް ބޮޑުވި ހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަދީނާއަށް ހިޖުރަ ކުރުމުގެ އިޛުނަފުޅު އެބޭކަލުންނަށް ދެއްވައިފައެވެ.

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 2

4- ރިޒުޤުދެއްވާ އޭގައި ބަރަކާތްލެއްވުމާއި ތަނަވަސްކަން ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާކުރުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ޙާޞިލުކުރުމަށްވެސް މުސްލިމުއަޅާ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހޭނެ އެއްކަމަކީ ދުޢާކުރުމެވެ. އެގޮތުން ﷲ ތައާލާގެ އިސްމުފުޅުތަކުން ގިނަގިނައިން ދުޢާކޮށް

ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރަން އެދޭމީހާ…! 1

ދުނިޔެމަތީގައި އެކި އިންސާނުންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ރިޒުޤު ދެއްވައިފައިވަނީ އެކިމިންވަރަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ތަނަވަސް މުއްސަނދި މީހުންކަމުގައި ލައްވަވާފައިވާއިރު އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރުންނެވެ. އަދި މިއިލާޙީ ސުންނަތުގެ ދަށުން މިދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން އިމްތިޙާން

އޭޕްރިލް ފޫލް…އެވަރުގެ ކަމެއްތަ! 2

މަޖަލަކަށްވެސް ދޮގެއް ހެދުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟ ޖަވާބަކީ އާނއެކެވެ. އޭޕްރިލް ފޫލް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ހައްދާލަން ނުވަތަ އެނޫންކަމަކަށް ވެސް ދޮގު ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީން މަނާކުރާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މަޖާކުރުމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި މަޖާކޮށް ހުނުމަށްޓަކައި

އޭޕްރިލް ފޫލް…އެވަރުގެ ކަމެއްތަ! 1

މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ އަޤީދާގެ އަސާސްތައް ފަނޑުވެ ހުޅަނގުގެ ޡަޤާފަތްތަކާއި އާދަކާދަތައް ރޯވެ އާލާވެ ކުރިފަޅައިގެންގޮސްފައި ވަނީ ޢަޖައިބު ކުރުވަނިވި މިންވަރަކަށެވެ. ޣައިރު މުސްލިމުންގެ ތަފާތު އުޅުންތަކާއި ގުޅުންތައް މުސްލިމުން ނަކަލު ކުރަމުންދަނީ ތެލެއް

މުސަޅުމަސް

އިސްލާމްދީނުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ހުރިހާ ކަބޯތަކެއްޗެއްވަނީ ހުއްދަ ކުރައްވައި ޙަލާލް ކުރައްވައިފައެވެ. ހަރާމްކުރެއްވި އެއްޗެއް ފިޔަވައެވެ. މިސާލަކަށް އޫރުމަސް، މުޅަތަކެތި، ބަނގުރާ، އަދި ﷲގެ އިސްމުފުޅު ނުގަނެ ކަތިލެވޭތަކެއްޗަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް އެއްޗިއްސެވެ. ނަމަވެސް ޤުރުއާނުގައި

ނިފާޤުކަން 12

މުއުމިނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ.  (( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُون))  )) اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ

ސަބާގެ ރަނިކަމަނާ އާއި ސުލައިމާންގެފާނު

ސުލައިމާނުގެފާނަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު ރަސްކަމެއް ﷲ ތަޢާލާދެއްވި އެއިލާހުގެ ނަބިއްޔެކެވެ. ޢިލްމާއި ވެރިކަމާއި ނަބީކަން ދެއްވަވާ ޖިންނީންނާއި ވަޔާއި ދޫނިސޫފާސޫފި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަމަންކަމުގެ ދަށުގައި ލެއްވިއެވެ. ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސުލައިމާނުގެފާނަށް ﷲ

ނިފާޤުކަން 11

ﷲގެ އާޔަތްތަކަށް މަލާމަތްކުރުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّـهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

ނިފާޤުކަން 10

ޝަހްވާނީ އެދުންތައް ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ  ) މާނައީ: ” ފަހެ، ތިޔަކަނބަލުން ލޫޅާފަތި އަޑަކުން ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ! (އެއީ) ހިތުގެތެރޭގައި (نفاق

ފާޙިޝްކަންކަން ފެތުރުމުގައި…!

  މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމަޢިން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ ފާޙިޝްކަންކަމާއި މުންކަރާތްތަކެވެ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި ނުބައި ފާފަތަކެވެ. ދިވެހިވެށީގައި މިނުބައި އަޚްލާޤީ ބަލިމަޑުކަން ފަތުރަމުންދަނީ ފާޅުގައެވެ. އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ﷲ ތަޢާލާ ހަރާމްކުރެއްވި

ނިފާޤުކަން 9

ބަލިމަޑުކަމެއް ހިތުގައިވުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙިކުރައްވައިފައިވެއެވެ. (( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) މާނައީ: “އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައި ބަލިމަޑުކަމެއްވެއެވެ. އެކަމުން،

ނިފާޤުކަން 8

އިބުން ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” ﷲގަންދީ ބުނަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންގެ ހިތްތައް އީމާންކަމާއި ޔަޤީންކަމުން ފުރިފައިވާއިރުވެސް އެބޭކަލުން ނިފާޤްކަމަށްވާ ބިރުވެތިކަން މާބޮޑެވެ. އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށްވާ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ބަރުވެގެންނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެބައެއްގެ އީމާންތެރިކަން

ނިފާޤުކަން 7

އަދިވެސް ޙުޒައިފާ ބުނުލް ޔަމާންގެ އަރިހުން އައިސްފައިވެއެވެ.  عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : دُعِيَ عُمَرُ لِجِنَازَةٍ ، فَخَرَجَ فِيهَا أَوْ يُرِيدُهَا فَتَعَلَّقْتُ بِهِ فَقُلْتُ

ނިފާޤުކަން 6

ނިފާޤުކަމަށް ބިރުވެތިވުން ޞަޙާބީބޭކަލުންނާއި އޭގެ ފަހުން އައި ޞާލިޙްބޭކަލުން ނިފާޤުކަމަށް ނުހަނު ބިރުވެތިވިއެވެ. އެގޮތުން އަބުއްދަރްދާއު (رضي الله عنه) އެކަލޭގެފާނުގެ ނަމާދުގައި އައްތަޙިއްޔާތަށް ފަހުގައި ނިފާޤުކަމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ދުޢާކުރައްވައެވެ.

އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!

މިޔުޒިކް ޝޯތަކަށް ގޮސް ލަވަޔާއި މިޔުޒިކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކަމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭންގޭތީއެއްނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިން އެކަމުގައި ބުނާ ބަހެއް އަޑުނުއިވިގެނެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ