[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٣ – ފުރަތަމަ ފަޞްލު (5 ވަނަ ފިލާވަޅު)

 

ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު

ކުރީ ފިލާވަޅުގެ ނުނިމިއޮތް ބައި: ފުރަތަމަ ރުކުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ މުޙައްމަދުގެފާނީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވުމުގެ މައްޗަށެވެ..

**************************************************

5 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ

[pdf /wp-content/uploads/2012/07/g3t1l5.pdf 500 600]