[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

كِتَابُ الصِّيَام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ރޯދައާއި އޭގެ ޙުކުމްތަކާއިމެދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތަފްޞީލީ ފިޤްހު ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ރޯދައާއި ގުޅުންހުރި ގިނަގުނަ ޙުކުމްތަކެއްވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ފަހެ،  މިފޮތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ފޮތެއްކަމުގައި ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާށި! އާމީން.

ފޮތުގެ ނަން:  كِتَابُ الصِّيَام

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 108 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 2.38 MB

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ