[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފޮތަކީ ރޯދައިގެ ޙުކުމުތަކާއި ، އޭގެ ޙިކުމަތާއި ، ސުންނަތްތަކާއި ، އަދި މުހިއްމު ބައެއް އަދަބުތަކުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ޚުލާޞާ ކުރު ގޮތަކަށް ލިޔެ ހިމަނާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

ފޮތުގެ ނަން:  ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ

ލިޔުނީ: ޝަފީއު ޢަބްދުﷲ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 25 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 944 KB

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ