[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ (ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ ޖަވާބުތައް)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

ﷲ ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު مادة التوحيد ٢ގެ ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ ފިލާވަޅުތައް މިވަނީ ނިމިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އުނގަންނަވައިދެއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައަކަށްޓަކައި، مادة التوحيد ٢ގެ ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ ޖަވާބުތައް އެކުލަވާލާ އަޅުގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޞަފުޙާއެކެއެވެ.

**************************************************

مادة التوحيد ٢ގެ ފުރަތަމަ ފަޞްލުގެ  ޖަވާބުތައް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ