[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ – ދެވަނަ ފަޞްލު (2 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ދެވަނަ ފިލާވަޅު

ދެވަނަ އަޞްލު: އަޅާ އޭނާގެ ދީން ދެނެގަތުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ކޮންމެ އިންސާނަކު ދެނެގަތުން ވާޖިބުވާ ދީނުގެ 3 އަޞްލުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ އަޞްލުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އަޅާ އޭނާގެ ދީން ދެނެގަތުމެވެ.

**************************************************

2 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ