[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ – ފުރަތަމަ ފަޞްލު (4 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު

އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ހެއްދެވުމުގެ ޙިކުމަތް

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ އިންސާނުންނާއި ޖިންނީން ހެއްދެވުމުގެ ޙިކުމަތުގެ މައްޗަށެވެ.

**************************************************

4 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ