[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ٢ – ފުރަތަމަ ފަޞްލު (3 ވަނަ ފިލާވަޅު)

ތިންވަނަ ފިލާވަޅު

ފުރަތަމަ އަޞްލު: އަޅާ އޭނާގެ ރައްބު ދެނެގަތުން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފިލާވަޅު ބިނާވެގެންވަނީ ކޮންމެ އިންސާނަކު ދެނެގަތުން ވާޖިބުވާ ދީނުގެ 3 އަޞްލުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އަޞްލުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އަޅާ އޭނާގެ ރައްބު ދެނެގަތުމެވެ.

**************************************************

3 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ: ލިންކް

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ