[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދާއި ރޯދައިގެ ކުރިން ފަރުޟުކުރެއްވީ ތައުޙީދު – ދަލާއިލުއްތައުޙީދި 31

47–  لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ގެ މާނައަކީ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ﷲފިޔަވައި ނުވުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ މިއާޔަތެވެ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ -الإسراء: ٢٣  މާނަ: “އެއިލާހު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަން ނުކުރުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ރައްބު ނިޔާކުރައްވައިފިއެވެ.” އެއިލާހުގެ ބަސްފުޅު أَلاَّ تَعْبُدُواْ އިން ދޭހަވަނީ لاَ إِلهَ އެވެ. އަދި އެއިލާހުގެ ބަސްފުޅު إِلاَّ إِيَّاهُ ގައި إِلاَّ الله ގެ މާނަވެއެވެ.

 48- ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް، ނަމާދާއި ރޯދައިގެ ކުރިން ފަރުޟުކުރެއްވި ތައުޙީދަކީ ކޮބާ؟

ޖަވާބު: އެއީ ހުރިހާ އަޅުކަންތަކެއްގައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއްކައުވަންތަކުރުމެވެ. އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވާ، އެކަނިވެވޮޑިގެންވާ، އެއިލާހަށް އެކަނި ދެންނެވުމެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ކަންތައްތަކަށް އެދި ނުދެންނެވުމާއި ﷲ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކަންތައްތަކަށް އެދި ނުދެންނެވުމެވެ.  ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މި ވަޙީބަސްފުޅުގައި ވާފަދައިންނެވެ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًاالجن: ١٨ މާނަ: “އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިސްކިތްތައް ޚާއްޞަވެގެންވަނީ ﷲ އަށެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ﷲއާއެކު އެހެންފަރާތަކަށް އަޅުކަންނުކުރާށެވެ. (ހަމައެކަނި ﷲއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ.)”

= ޝައިޚުލް އިސްލާމް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބް ލިޔުއްވާފައިވާ ދަލާއިލުއްތައުޙީދި (ތައުޙީދުގެ ދަލީލުތައް) ގެ ތަރުޖަމާ =

ދަލާއިލުއްތައުޙީދިގެ ކުރީގެ ލިޔުންތައް ވިދާޅުވުމަށް