[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވުޟޫ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

 މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ފިޤުހުގެ އެކިއެކި ޙުކުމްތައް އުގަންނައިދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮތެކެވެ. މި ފޮތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެ އަޅުކަމެއްގެވެސް މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ކުދިންނަށް ތަސައްވަރު ކޮށްދިނުމެވެ. ތަފްސީލީ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމެއް ނޫނެވެ.

 ދުޢާއަކީ މި ޢަމަލުގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތް ލައްވާ ގިނަބަޔަކަށް މިފޮތުގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ވާސިލް ކޮށްދެއްވުމެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން:  ވުޟޫ

ލިޔުނީ:ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު

ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 6 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 800.20 KB

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ