[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ١ (10 ވަނަ ފިލާވަޅު-ފަހު ފިލާވަޅު)

ކީރިތި ޤުރުއާން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ކޮބާކަމެވެ.

**************************************************

ދިހަވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ