[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ١ (8 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެންގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އިސްލާމްދީނަކީ ކޮބާކަމެވެ.

**************************************************

8 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ