[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: حلية الصائم (ރޯދަވެރިޔާގެ ޒީނަތް)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިއީ ހިޖުރައިން 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ދިސަލަފިއްޔާގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުތަކެކެވެ. މި ޕޯސްޓުތަކުގައި ގެނެސްދީފައިވާނީ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުން ހުރި އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތަކެވެ. ލުއި ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި މި ޕޯސްޓުތައް ލިބެން ހުރުމަކީ، މި ޕޯސްޓުތަކުން ފައިދާ ޙާޞިލުކުރުމަށް އެދޭ މީހަކަށް ފަސޭހަވެ، މި މަޢުލޫމާތުތައް ގިނަ ދުވަހަށް ރައްކާތެރިވެގެން ދާނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ، މި ފޮތް ނެރެން ޤަޞްދުކުރީއެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލެއްވުމެވެ! އާމީން!

 

 


 

ފޮތުގެ ނަން حلية الصائم (ރޯދަވެރިޔާގެ ޒީނަތް)
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 34 ޞަފްޙާ – A5 ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 53 MB

 


 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ