[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: މިސްކިތްތަކުގެ އަޑު މަޑުކުރުމާއި އަޑު ކަނޑުވާލުމުގެ ތަފާތު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މި ފޮތުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ މިސްކިތްތަކުގައި މައިކާއި އަޑުގަދަކުރާ ބޭނުންކުރާއިރު އަޑު ބަހައްޓަންވީ މިންވަރާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ޙުކުމްތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

 


 

ފޮތުގެ ނަން މިސްކިތްތަކުގެ އަޑު މަޑުކުރުމާއި އަޑު ކަނޑުވާލުމުގެ ތަފާތު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 33 ޞަފްޙާ – A5 ސައިޒް
ފައިލް ސައިޒް 6 MB

 


 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ