[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

مادة التوحيد ١ (7 ވަނަ ފިލާވަޅު)

އަހަރެން  އަޅުކަން ކުރަނީ  ހަމައެކަނި ﷲ އަށް.  އެއީ އަހަރެންގެ  ރައްބު.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

މި ފިލާވަޅުގައިވަނީ އަހަރެމެން އަޅުކަންކުރާ ރައްބަކި ކޮބާކަމެވެ.

**************************************************

7 ވަނަ ފިލާވަޅު ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ: ލިންކު

مادة التوحيدގެ އެހެނިހެން ފިލާވަޅުތައް ބައްލަވާލައްވާ