[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

تَدْوِيْنُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ – 116

ހަވަނައީ: އަލްޙާފިޡް އަބޫ ޢަބްދުﷲ އިބްނު މާޖާގެ ސުނަނު

 

ފޮތުގެ މުއައްލިފު:

އެކަލޭގެފާނަކީ أبو عبد الله، محمد بن يزيد بن ماجه އެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ޙަދީޘްގެ ވަރަށް ބޮޑު ޙާފިޡެކެވެ. އަދި މުފައްސިރެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުވަނީ އައްސުނަނު އާއި ތާރިޚާއި ތަފްސީރާ އަދި އެ ނޫން ފަންނުތަކުގައިވެސް ލިޔުއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނީ قزوين އޭ ކިޔުނު ރަށުގައި އެ ޒަމާނުގައި ހުރި ޙަދީޘްގެ ޙާފިޡެވެ. އުފަންވީ ހިޖުރައިން 209 هـ ގައެވެ. އަދި އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 273 هـ ގައެވެ. [1]

 

ފޮތުގެ ނަން:

މި ފޮތް މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ މި ފޮތުގެ މުއައްލިފަށް ނިސްބަތްކޮށް ‘އައްސުނަނު’ ގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން މިފޮތަށް سنن ابن ماجه އޭ ކިޔާ އުޅެއެވެ.

__________________________

= ނުނިމޭ =

 

އެހެނިހެން ބައިތައް

 

[1] أبو عبد الله الذهبي: سير أعلام النبلاء (13 / 277).