[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އެނގޭތަ (2): ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ޢަދަދު

 


 

އެނގޭތަ (2):
ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީގައިވާ ތަކުރާރު ޙަދިޘްތަކާއެކު، އެފޮތުގައިވާ މަރްފޫޢު އަދި މައުޞޫލު ޙަދީޘްގެ ޢަދަދަކީ 7397 ޙަދީޘެވެ. (ހަދްޔުއް ސާރީ، އިބްނު ޙަޖަރު)

 


 

Did you know (2):
The famous book Sahih al-Bukhari consists of 7397 marfoo ahaadhith with a connected chain of narrators, including repetitions. (Hadhyu saary, ibn Hajar)

 


 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް:

https://dhisalafiyyah.net/article/38475

https://dhisalafiyyah.net/article/38968