[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ފަހު ތިން ފޮތުގެ ތަފްސީރު (تفسير العشر الأخير)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މި ފޮތަކީ ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުއައްސަސާއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޢަރަބިފޮތެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ. މި ފޮތްވަނީ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެތައް ބަހަކަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައެވެ. އަދި މި ފޮތުގެ އެތައް ޗާޕެއް ކޮންމެ އަހަރަކު ހިލޭ ބަހަމުން ދެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޙައްޖުވެރިންނާއި ޢުމްރާވެރިންނަށް މި ފޮތް ބަހައެވެ.

މި ފޮތުގައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ފަހު ތިން ފޮތުގެ ކުރު ތަފްސީރަކާއި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް މުހިންމުވާނޭ ޢަޤީދާއާއި ފިޤުހާ އަދި އެނޫންވެސް ދީނީ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ފަހު ތިން ފޮތުގެ ތަފްސީރު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 185 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 37.2 mb

 

މި ފޮތުގެ މޮބައިލު އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑުކުރެއްވުމަށް:

Google Play
(މި ލިންކުން ޑައުންލޯޑްނުކުރެވޭނަމަ މި ފައިލް ބޭނުންކުރައްވާ)

Apple Store

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ