[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފިޤުހު – 1 (ފިޤުހުގެ މާނަ)

ފިޤުހުގެ މާނަ

 

ޢަރަބި ބަހުގައި الفِقْةُ (ފިޤުހު) ގެ މާނައަކީ: އެއްޗެއް ވިސްނުން ނުވަތަ ފަހުމުވުން ނުވަތަ ދޭހަވުމެވެ. [1] އަންނަނިވި އާޔަތްތަކުގައި މި ލަފްޒު އައިސްފައިވަނީ މި މާނައިގައެވެ.

 

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ‎ [سورة الإسراء ٤٤]

މާނައީ: ” އަދި އެއިލާހަށް ޙަމްދާއެކުގައި ތަސްބީޙަ ނުކިޔާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް އެތަކެތީގެ ތަސްބީޙައެއް ނުވިސްނެއެވެ.

އަދިވެސް އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ [سورة هود ٩١]

މާނައީ: ” އެބައިމީހުން ދެންނެވިއެވެ. އޭ ޝުޢައިބުގެފާނެވެ! ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ގިނަ އެއްޗެހި ތިމަންމެންނަކަށް ނުވިސްނެއެވެ.

 

ޢިލްމުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ފިޤުހަކީ: ޢަމަލުތަކާ ގުޅުން ހުރި ޙުކުމްތައް، އޭގެ ތަފްޞީލީ ދަލީލުތަކާ އެކު ދެނެގަތުމެވެ. [2]

 


 

[1] ބައްލަވާ: الصحاح للجوهري (6 / 2243).

[2] ބައްލަވާ: الشرح الممتع للعثيمين (1 / 15).