[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ: ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ހިތުގައި، ފަލަސްޠީނާއި މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ

މިއީ 27 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި الشيخ صالح بن محمد آل طالب – حفظه الله – ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.

 

 

 

ފައިލް ސައިޒް: 14 mb

 

ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް

 

ޚުޠުބާ ވިދާޅުވުމަށް