[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ: ދަރަނީގެ ޙުކުމްތަކާއި އަދަބުތައް

މިއީ 11 ޝަޢުބާން 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި الشيخ خالد بن علي الغامدي –حفظه الله– ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.

 

 

 

ފައިލް ސައިޒް: 14 mb

 

ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް

 

ޚުޠުބާ ވިދާޅުވުމަށް