[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އޯޑިއޯ: ޢިލްމާއި ޢިލްމު އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެވިފައިވާ މަޤާމް

މިއީ 09 ޖުމާދަލްއޫލާ 1439 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان – حفظه الله  – ދެއްވި ޚުޠުބާގެ ޚުލާޞާއެވެ.

 

 

 

ފައިލް ސައިޒް: 35 mb

 

ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް

 

ޚުޠުބާ ވިދާޅުވުމަށް