[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – 11

ކިބުރުވެރިކަމުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ތެރޭގައި:

 

ފުރަތަމައީ: ﷲ ތަޢާލާގެ ދީނަށް އިންކާރުކުރުން. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ﴾‏ [سورة يونس ٣٩]

މާނައީ: “އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ. އޭގައިވާ އެއްޗެއް (އެބަހީ: ޤުރުއާނުގައިވާ އެއްޗެއް) އެބައިމީހުންނަށް ނޭނގެނީސް އަދި އޭގެ މާނަ އެބައިމީހުންނާ ހަމައަށް ނާންނަނީސް، އެބައިމީހުން އެ ދޮގުކުރިއެވެ.”

 

ދެވަނައީ: ޙައްޤަށް ފުރަގަސްދީ އެ އަޑުއަހަން ބޭނުން ނުވުން. ﷲ سبحانه وتعالى ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ‎﴾ [سورة الأنعام : ٤]

މާނައީ: “އެބައިމީހުންގެ ރައްބުގެ އާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެބައިމީހުން އެއަށް ފުރަގަސް ނުދޭ އެއްވެސް އާޔަތެއް އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.”

 

ތިންވަނައީ: އެބައިމީހުންގެ ކިބައިގައި ހުރި ފައިދާ ނުކުރާ ޢިލްމުތަކާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެ އެ ބޭނުންކޮށްގެން ﷲ ތަޢާލާގެ ދީނަށް އިޢުތިރާޟުކުރުން. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [سورة الزخرف : ٨٣]

މާނައީ: “ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ރަސޫލުން ފާޅުވެގެންވާ ހެކިތަކާއިގެން އެބައިމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގަތްހިނދު، އެބައިމީހުންގެ ކިބައިގައިވާ (ދުނިޔަވީ) ޢިލްމަށްޓަކައި އެބައިމީހުން އުފާކުރިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ފުރައްސާރަކޮށް އުޅުނު ކަންތައް އައިސް އެބައިމީހުން ވަށައިލިއެވެ.”

 

ހަތަރުވަނައީ: މަގުފުރައްދާ އިމާމުންނަށް ތަބާވުން. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [سورة الزخرف : ٢٣]‏

މާނައީ: “އަދި ހަމަ އެ ފަދައިން އެ ރަށެއްގައި ތިބި ތަނަވަސްކަމުގައި ހައްދުފަހަނަޅައި ގޮސްފައިވާ މީހުން ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެންގެ ކާބަފައިން ގޮތެއްގެ މަތީގައި ވަނިކޮށް ތިމަންމެން ދުށީމުއޭ އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންގެ އަޘަރުތަކުގެ މަތީގައި ތިމަންމެން ތަބާވެގެން ހިނގާނަމޭ، ނުބުނާ އެއްވެސް ރަށަކަށް އިންޛާރު ކުރެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ތިމަން އިލާހު އެއްވެސް ރަސޫލަކު ނުފޮނުއްވަމެވެ.”

 

އެންމެ ފަހު ނުކުތާއީ: މިއީ މިކަމުގެ އެންމެ ފަހު ނަތީޖާއެވެ. އެއީ ޙައްޤުން އެއްކިބާވުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ  ‎﴾‏ [سورة صف : ٥]

މާނައީ: “ފަހެ އެބައިމީހުން (ޙައްޤުން) އެއްކިބާވި ހިނދު، ﷲ އެބައިމީހުން ހިތްތައް (ތެދުމަގުން) އެއްކިބާ ކުރެއްވިއެވެ.”

 

= ނުނިމޭ =

 


 

އިލްޙާދު: ﷲ ތަޢާލާ ވޮޑިގެންވާކަން އިންކާރުކުރުމުގެ ފިކުރު – އެހެންބައިތައް