[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ރިޒްޤުދެއްވާ އިލާހު

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ތައުޙީދު އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި ލިޔެ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

ދުޢާއަކީ މިފޮތް ކިޔާ ކުދިންނަށް މިފޮތުން ފައިދާތަކެއް ލިބިގެން ދިއުމެވެ.

 

ފޮތުގެ ނަން ރިޒްޤުދެއްވާ އިލާހު
ތަރުޖަމާކުރީ ޢާއިޝާ ނުހާ ވަޙީދު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  11 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 24 MB

 

ފޮތްޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ