[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން: މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން – 5

މަލާއިކަތުންނަށް އިންކާރުކުރުމުގެ ޙުކުމް

 

މަލާއިކަތުންނަށް އިންކާރުކޮށް އެބޭކަލުންނަށް އީމާން ނުވާ މީހުން، ﷲ ތަޢާލާ ޞިފަކުރައްވާފައި ވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ގެއްލުމަކުން ގެއްލެނިވެގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ؛ ‎﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ النساء: ١٣٦  މާނައަކީ [އަދި ﷲއަށާއި އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި އެއިލާހު ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށާއި އެއިލާހު ފޮނުއްވި ރަސޫލުންނަށާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށް ކާފަރުވާ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އޭނާ ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމަކުން މަގުފުރެދިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.]

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ އަސާސީ ރުކުނަކަށް ވީހިނދު އެބޭކަލުންނަށް އީމާންނުވާ މީހާއަކީ ކާފިރެކެވެ.

 


 

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް