[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން: މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުން – 4

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެއްކަމުގެ ދަލީލުތައް

 

މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އެއާ ނުލާ އީމާންކަން ޞައްޙަ ނުވާނެ ކަމެކެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެތައް ދަލީލުތަކެއް ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ފެންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ.

 

ޤުރްއާނުގެ ދަލީލުތައް:

ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ؛ ‎﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ البقرة: ١٧٧  މާނައަކީ [ހެޔޮކަމަކީ (ހަމައެކަނި) އިރުމަތި ފަރާތަށް ނުވަތަ ހުޅަނގު ފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތައް ކުރިމަތި ކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު، ހެޔޮކަންކުރާ މީހާއަކީ، ﷲ އަށާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށާއި މަލާއިކަތުންނަށާއި ފޮތްތަކަށާ އަދި ނަބިއްޔުންނަށް އީމާންވި މީހާއެވެ.]

އަދިވެސް އެ އިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ‎﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ البقرة: ٢٨٥  މާނައަކީ [ރަސޫލާއަށް، އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރައްބުގެ ޙަޟްރަތުން ބާވައިލެއްވި އެއްޗަކަށް (އެބަހީ: ޤުރްއާނަށް) ރަސޫލާއާއި މުއުމިނުން އީމާންވިއެވެ. އެ އެންމެން، ﷲއާއި އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި އެއިލާހު (ބާވައިލެއްވި) ފޮތްތަކަށާއި އެއިލާހު ފޮނުއްވެވި ރަސޫލުންނަށް އީމާންވިއެވެ.]

 

ސުންނަތުގެ ދަލީލުތައް:

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه  وسلمގެ ސުންނަތުގައި، މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެއްކަން ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވަނީ ބަޔާންވެފައެވެ. އެގޮތުން އީމާންކަމަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވާ، އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ؛ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » މާނައަކީ: [(އީމާންކަމަކީ) ﷲއަށާއި އެއިލާހުގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި އެއިލާހު ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކަށާއި އެއިލާހު ފޮނުއްވި އެންމެހާ ރަސޫލުބޭކަލުންނަށާއި އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމެވެ. އަދި ހެޔޮ މިންވަރަށާއި ނުބައި މިންވަރަށް އީމާންވުމެވެ.] [1]

މި ނޫނަސް، މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ޛިކުރުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ނައްޞަކުން މަލާއިކަތުންނަށް އީމާންވުމަކީ ވާޖިބެއްކަމަށް ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.


[1] ރަވާހު މުސްލިމް

 

މިލިޔުމުގެ އެހެން ބައިތައް