[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞިރާޠުމަގު – 9

ޞިރާޠުމަގުގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވާން އެދޭނަމަ މިއަދު އެކަމަށް ތައްޔާރުވޭ!

 

އަލްޤުރުޠުބީ رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ.

“ޞިރާޠުމަގާ އެތަނުގެ ހަނިކަން ފެންނަ ހިނދު، ތިބާގެ ހިތަށް ވަންނާނެ ބިރުވެރިކަމާމެދު ވިސްނާލައްވާށެވެ! އަދި އެއަށްފަހު ނަރަކައިގެ އަނދިރިކަމަށް ތިބާގެ ނަޒަރު ހުއްޓުމުން ވާނޭ ގޮތް އަންދާޒާ ކޮށްލައްވާށެވެ! ދެން ނަރަކަ އުތުރި އަރަމުންދާ އަޑުފައްގަނޑު ތިބާގެ ކަންފަތުގައި އައިސް ޖެހެމުން ވާނެ ގޮތާމެދު ވިސްނާލާށެވެ! ތިބާގެ ޙާލު ދެރަކަމާއި ހިތާއި ދެފައި ތެޅެމުންދާ ޙާލުގައި އަދި ބުރަކަށި ބަރުހެލިވެފައިވާ ޙާލު ތިބާއަށް އެމަގުން ހުރަސްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ޙާލުގައި ބިންމަތީވެސް ހިނގުމަށް ތިބާއަށް ދަތިވީހެވެ. ދެން ފަހެ އެފަދަ ތޫނު މަގެއްގައި ހިނގާނީ ކޮން ފަދައަކުން ހެއްޔެވެ!

އެމަގުގައި އެއްފައި އެޅުމުން އޭގެ ތޫނުކަން އިޙްސާސްވުމުން ވާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ! އަދި ދެވަނަ ފައި ނަގައި އެތާ މަތީގައި އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތިބާގެ ކުރިމަތިން މީސްތަކުން ކައްސާލައިގެން ވެއްޓޭ މަންޒަރު ފެންނާނެއެވެ.” [1]

 

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [سورة البقرة 197]

މާނައީ: “އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދަތުރުމަތީގެ ކޮއްތު ލިބިގަންނާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ މޮޅު ކޮއްތަކީ ތަޤުވާއެވެ. އޭ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންއިލާހަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ!”

 

ސަލާމަތްވާން އެދޭމީހާ، މިއަދު އެކަމަށް ތައްޔާރުވާށެވެ.

ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި އަޅަމެން އެދެނީ ޞިރާޠުމަގުގައި އަޅަމެންގެ ފައިތިލަތައް ޘާބިތުކޮށްދެއްވައި، ޞިރާޠުމަގުގައި ނަޖާވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ލެއްވުމެވެ! އަދި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޝަފާޢަތް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ލެއްވުމެވެ! އާމީން.

= ނިމުނީ =

______________________________

މަޞްދަރު

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް

 

[1]  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، ص: (757).