[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞިރާޠުމަގު – 6

އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުން

 

އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިރާޠުމަގު ހުރަސްކުރާނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

«وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا». [1]

މާނައީ: “ނަރަކައިގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ޞިރާޠުމަގު ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ފަހެ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ހުރަސްކުރާނީ ތިމަންކަލޭގެފާނާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތުގެ މީހުންނެވެ.”

 

އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ.

«فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ». [2]

މާނައީ: “ފަހެ ނަރަކައިގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ޞިރާޠުމަގު ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ރަސޫލުންގެ ތެރެއިން އެބޭކަލެއްގެ އުންމަތާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ އެތަން (ޞިރާޠުމަގު ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ.”

 

ޞިރާޠުމަގުގެ އެބިރުވެރި މާހައުލުގައި ރަސޫލުބޭކަލުން ފިޔަވާ އެއްވެސް މީހަކު ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެއެވެ. އެބޭކަލުންވެސް ވިދާޅުވާނެ ހަމައެކަނި ބަހަކީ މީސްތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުން އެދި ﷲ އަށް ދަންނަވާ ދުޢާއެވެ. ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

«وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ». [3]

މާނައީ: “އެދުވަހު ރަސޫލުބޭކަލުން މެނުވީ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާނެއެވެ. އަދި އެދުވަހު ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ދުޢާއަކީ «اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ» [އޭ ﷲ! ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށެވެ. ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށެވެ.] އެވެ.”

 

______________________________

މަޞްދަރު

މިލިޔުމުގެ އެހެންބައިތައް

 

[1]  رواه البخاري في صحيحه برقم: (7437).

[2] رواه البخاري في صحيحه برقم: (806).

[3]  رواه البخاري في صحيحه برقم: (7437).