[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: ތުއްތުކުދިންނަށް ތައުޙީދު އުނގަންނައިދިނުން

إِنَّ الْحَمْد للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدُهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

މިއީ ތުއްތުކުދިންނަށް އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، ދަސްކޮށް ދެއްވުމަށް އަލްއިމާމް އަލްމުޖައްދިދު މުޙައްމަދު ބުން ޢަބްދުލްވައްޙާބު رحمه الله ލިޔުއްވާފައިވާ تَعْلِيْمُ الصِّبْيَانِ التَّوْحِيْدَ (ތުއްތުކުދިންނަށް ތައުޙީދު އުނގަންނައިދިނުން) މިރިސާލާގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.

ތައުޙީދަކީ ﷲ تعالى ގެ ރުބޫބިއްޔަތާއި އުލޫހިއްޔަތާއި އެއިލާހުގެ މަތިވެރި އިސްމުފުޅުތަކާއި ސިފަފުޅުތަކުގައި އެއިލާހު އެއްކައުވަންތަ ކުރުމެވެ. ދީނުގެ ޢަޤީދާ އުނގަންނައި ދިނުމަކީ ދީނީ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެކުދިންނަށް ކޮންމެހެންވެސް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިފޮތް އެކުލަވާލާފައިވަނީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ފަސޭހަ ވާނޭހެން ސުވާލާއި ޖަވާބު ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ދުޢާއަކީ މިއީ މީސްތަކުންނަށް މަންފާކުރާނެ ފަދަ ތަރުޖަމާއެއް ކަމުގައި ވުމެވެ.

ފޮތުގެ ނަން ތުއްތުކުދިންނަށް ތައުޙީދު އުނގަންނައިދިނުން
ތަރުޖަމާކުރީ އަޙްމަދު ޚާލިދު
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު  39 ޞަފްޙާ
ފައިލް ސައިޒް 1 MB

 

 

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ