[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް 10 އުސޫލު

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ:

މި ކުރުފޮތަކީ “މައި ބުލީސް ނޭމް އިޒް “މޮމް” ޑިސިޕްލިނިންގް ވިތައުޓް އެންގަރ” މި ނަމުގައި އަސްމާ ޙުސައިން ލިޔުވާފައިވާ ފޮތް އަޞްލަކަށް ބަލައިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ ފޮތެކެވެ. މި ފޮތް ލިޔުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށްޓަކައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ލިބެންހުރި އިރުޝާދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ކިޔާދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގެ ތައުފީޤު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.آمين!

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن.

ފޮތުގެ ނަން: ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް 10 އުސޫލު

ލިޔުނީ:  މުޙައްމަދު ސަމޫޙް

ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: 45 ޞަފްޙާ (A4 ސައިޒް).

ފައިލް ސައިޒް: 958 KB

ފޮތް ޑައުންލޯޑުކުރައްވާ