[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަޢާރުފު އަދި މާތްކަން

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މީސްތަކުންނަށް ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގު ބަޔާންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ﷲ ތަޢާލާ ބާވާލެއްވި އެއިލާހުގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.

﴿اللَّـهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّـهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾  [سورة الزمر ٢٣]

މާނައީ: “ﷲ އެންމެ ރިވެތިބަސްތައް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ބާވައިލެއްވިއެވެ. (ފުރިހަމަކަމުގައި) އެއްފަދަވެގެންވާ، ތަކުރާރުކޮށް ކިޔެވޭ ފޮތަކަށްވާ ޙާލުގައެވެ. އެ ފޮތް ކިޔެވޭހިނދު، އެއުރެންގެ ރައްބަށް ބިރުވެތިވާމީހުންގެ ގައިގެހަންތައް ތުރުތުރު އަޅައިގެންދެއެވެ. ދެން އެއުރެންގެ ގައިގެހަންތަކާއި، ހިތްތައް ﷲ ހަނދުމަކުރުމަށް މަޑުމޮޅިވެދެތެވެ. އެއީ ﷲ ގެ ތެދުމަގެވެ. އެއިލާހު އިރާދަކުރައްވާ މީހަކަށް، އެއިން މަގުދައްކަވައެވެ. އަދި ﷲ މަގުފުރައްދަވާ މީހަކަށް، ފަހެ ތެދުމަގު ދައްކާނޭ ހަމައެކަކުވެސް ނުވެއެވެ.”

 

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަޢާރުފު

 

ބަހުގެ ގޮތުން ޤުރުއާނުގެ މާނަތަކުގެ ތެރޭގައި: ޖަމާކުރުމާއި ކިޔެވެލި ހިމެނެއެވެ.

ޢިލްމުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ޤުރުއާނަކީ: ކިޔެވުން އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވަވައި، މުޞްޙަފުތަކެއްގައި ލިޔެ ރައްކާތެރި ކުރައްވާފައިވާ، މުޢުޖިޒާތެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވާފައިވާ، ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި، މުތަވާތިރުކޮށް ނަޤުލުވެފައިވާ، ﷲ ތަޢާލާގެ ކަލާމްފުޅެވެ.

 

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މާތްކަން

 

ހަމަކަށަވަރުން މަތިވެރިވެގެންވާ ޤުރުއާނަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތެވެ. އެ ފޮތުގެ ކުރިމައްޗަކުންވެސް އަދި އޭގެ ފަހަތަކުންވެސް އެފޮތަކަށް ބާޠިލުކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. އެ ފޮތަކީ ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވާ ޙަކީމްވަންތަ އިލާހުގެ ޙަޟްރަތުން ބާވައިލެއްވި ފޮތެވެ. އެފޮތުގެ މާތްތަކަމުގެ ތެރޭގައި:

١ ޤުރުއާނަކީ މާތް ﷲ ބާވައިލައްވައިފައިވާ ކަލާމްފުޅަށްވުން

٢ ޤުރުއާން މަގުދައްކަނީ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް

٣ ޤުރުއާނަކީ ބަރަކާތްތެރި ފޮތެއްކަމުގައިވުން

٤ ޤުރުއާން އޭގެ އަޙުލުވެރިންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހުން ޝަފާޢަތްތެރިވުން

٥ ޤުރުއާނަށް އިޖާބަދޭ މީހުންނަށް ހުރި ދިރުމެއްކަމުގައި ޤުރުއާންވުން

٦ އިސްލާމީ އުންމަތަށް ހުރި ޝަރަފެއްކަމުގައި ލެއްވުން

٧ ޤުރުއާނުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓައިފި މީހަކު މަގުފުރެދިގެން ނުދިޔުން

_______________________

މަޞްދަރު: دليل المعلم لتدريس مادة القرآن الكريم (ص: 13 – 15).