[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފޮތް: މުޞީބާތްތަކާއި އިމްތިޙާނުތަކުގެ 17 ފައިދާ

الحمد لله رب العلمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.وبعد:

    މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އިންސާނުންނަށް އެކިކަހަލަ ދަތިތަކާއި އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަންޖެހޭ ކަމަކީ، ﷲ އިރާދަކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ފައިދާތަކެއް ވާނެކަމެވެ. އެގޮތުން، މުޞީބާތްތަކާއި އިމްތިޙާނުތަކުގައި ވެސް އެކަލާނގެ ވަނީ އެތައް ފައިދާތަކެއް ލައްވަވާފައެވެ.

    މި ކުޑަކުޑަ ފޮތަކީ “އައްޝައިޚް ޢިއްޒު ބިން ޢަބްދުއްސަލާމް އައްސުލަމީ رحمه الله ލިޔުއްވަވާފައިވާ فوائد البلوى والمحن ގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. ފޮތް އެކުލަވާލުވުމުގައި ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ.

ދުޢާއަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޝައިޚަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވަވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ! އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޢަމަލުގައި ބަރަކާތްލައްވަވާ، އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއްކަމުގައި ލެއްވެވުމެވެ! آمين.

وصل الله وسلم على نبينا محمد. والحمد لله رب العالمين.

25 އޭޕްރިލް 2020

2 ރަމަޟާން 1441

 

ފޮތުގެ ނަން މުޞީބާތްތަކާއި އިމްތިޙާނުތަކުގެ 17 ފައިދާ
ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 12 ޞަފްޙާ 
ފައިލް ސައިޒް 2 mb

 

ފޮތްޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ